Tips en info over verschillende vormen van looptraining. Niet enkel over het lopen an sich, maar ook kracht- en coretraining en alternatieve trainingsvormen.  

Looptraining